Handledare (Introduktionsutbildning)

Bli handledare

Om du ska övningsköra privat behöver du en handledare. Den som ska vara handledare vid privat övningskörning ska ha gått en introduktionsutbildning innan han eller hon kan bli godkänd som handledare. Även eleven måste ha gått handledarutbildningen. Detta gäller för handledning av övningskörning för behörighet B.

Du som övningskör privat för behörighet B ska vid sådan övningskörning ha en giltig introduktionsutbildning.

Du måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

En introduktionsutbildning varar i minst 3 timmar. Under utbildningen får du information om bland annat vad handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Efter kursen ansöker handledaren om att bli Handledare på Transportstyrelsens hemsida där kan man också söka körkortstillstånd.