Handledare (Introduktionsutbildning)

Privat övningskörning

Om du ska övningsköra privat behöver du körkortstillstånd, vara 16år, gå en introduktionskurs samt minst en handledare. (För att gå kursen måste man vara minst 15år 9mån).

Den som ska vara handledare vid privat övningskörning ska vara minst 24 år, haft körkort inom EES i minst 5 av de senaste 10 åren samt ha genomfört en introduktionsutbildning innan han eller hon kan bli godkänd som handledare.

 

En introduktionsutbildning varar i minst 3 timmar. Under utbildningen får du information om bland annat vad handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Efter kursen ansöker handledaren om att bli Handledare på Transportstyrelsens hemsida där kan man också söka körkortstillstånd.